Ný lyf á markað 1. september 2017

Ný lyf á markað 1. september 2017

LYFIS markaðssetti 2 ný lyf í september 2017. Um er að ræða eftirfarandi lyf;

Dasselta 5 mg filmuhúðaðar töflur
Zonnic Mint 4 mg munnholsduft í posa
 
Dasselta 5 mg töflur – 30 stk. og 100 stk. pakkningar
Lyfið inniheldur virka efnið desloratadinum. Lyfið er ætlað fullorðnum og unglingum, 12 ára og eldri, til að draga úr einkennum ofnæmiskvefs og ofsakláða.

Lyfið er lyfseðilsskylt.
 
Zonnic Mint 4 mg munnholsduft í posa – 20 posar í dós
Lyfið inniheldur virka efnið nicotinum. Lyfið er ætlað til meðferðar við tóbaksfíkn með því að draga úr löngun í nicotin og úr fráhvarfseinkennum, og auðvelda þannig reykingafólki sem er reiðubúið að hætta að reykja að venja sig af tóbaki eða til að auðvelda reykingafólki sem getur ekki eða vill ekki hætta að reykja, að draga úr reykingum.

Lausasölulyf.

Ný lyf á markað 1. september 2017

Ný lyf á markað 1. ágúst 2017

LYFIS markaðssetti 5 ný lyf í ágúst 2017. Um er að ræða eftirfarandi lyf;

Attentin 5 mg, 10 mg og 20 mg töflur
Cleye 0,12 mg/ml augndropar
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmuhúðaðar töflur
Etoricoxib Krka 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg filmuhúðaðar töflur
Gliclatim 30 mg töflur með breyttan losunarhraða

Attentin 5 mg, 10 mg og 20 mg töflur – 30 stk. pakkningar
Lyfið inniheldur virka efnið dexamphetaminum. Lyfið er ætlað til notkunar sem hluti af víðtækri meðferðaráætlun við athyglisbresti með ofvirkni (ADHD) hjá börnum og unglingum, 6 til 17 ára, þegar svörun við fyrri meðferð með methylphenidati er talin klínískt ófullnægjandi.

Lyfið er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Markaðssetning á Íslandi er háð því að Lyfjastofnun hafi staðfest sérstök skilyrði er varða öryggi og verkun við notkun lyfsins séu uppfyllt. Til að lágmarka áhættu eða tryggja rétta verkun við notkun þessa lyfs hafa lyfjayfirvöld gert kröfu um útgáfu og dreifingu öryggisupplýsinga. Afhenda þarf ummönnunaraðila útgefið efni áður en lyfinu er ávísað eða notkun þess hafin. Útgefið efni má finna undir valhnappnum „Öryggisefni“ hér á vef LYFIS.

Lyfið er lyfseðilsskylt og eftirritunarskylt.

Cleye 0,12 mg/ml augndropar – 10 ml pakkning
Lyfið inniheldur virka efnið naphazolinum hýdróklóríð. Lyfið er ætlað við vægum roða og ertingu sem stöku sinnum kemur fram í augum.

Lausasölulyf.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmuhúðaðar töflur – 30 stk. pakkning
Lyfið inniheldur virku efnin emtricitabinum og tenofovirum disoproxil. Lyfið er notað í samsettri meðferð við HIV-1 sýkingu en einnig sem fyrirbyggjandi meðferð fyrir útsetningu til að draga úr hættu á HIV-1 sýkingu.

Lyfið er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Markaðssetning á Íslandi er háð því að Lyfjastofnun hafi staðfest sérstök skilyrði er varða öryggi og verkun við notkun lyfsins séu uppfyllt. Til að lágmarka áhættu eða tryggja rétta verkun við notkun þessa lyfs hafa lyfjayfirvöld gert kröfu um útgáfu og dreifingu öryggisupplýsinga.

Lyfið er lyfseðilsskylt, sjúkrahúslyf og ávísun bundin við sérfræðinga í smitsjúkdómum.

Etoricoxib Krka 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg filmuhúðaðar töflur
Lyfið inniheldur virka efnið etoricoxibum. Lyfið er ætlað við einkennum slitgigtar, iktsýki, hryggiktar og við verkjum og bólgueinkennum tengdum bráðri þvagsýrugigt ásamt smakktíma meðferð við miðlungi miklum verkjum í tengslum við tannaðgerðir.

Lyfið er lyfseðilsskylt.

Gliclatim 30 mg töflur með breyttan losunarhraða – 90 stk og 180 stk. pakkningar
Lyfið inniheldur virka efnið gliclazidum. Lyfið er ætlað við insúlínóháðri sykursýki (gerð 2) hjá fullorðnum, þegar breytt mataræði, hreyfing og þyngdartap eitt og sér nægir ekki til að ná stjórn á blóðsykri.

Lyfið er lyfseðilsskylt.

Ný lyf á markað 1. september 2017

Ný lyf á markað

LYFIS markaðssetti 2 ný lyf í júlí 2017. Um er að ræða eftirfarandi lyf;

Gabapentin PCD 300 mg og 400 mg hörð hylki – 120 stk. pakkningar.

Lyfið inniheldur virka efnið gabapentinum. Lyfið er ætlað sem viðbótarmeðferð þegar um er að ræða hlutaflog (partial epilepsy), með eða án síðkominna alfloga, hjá fullorðnum og börnum, 6 ára og eldri en einnig sem einlyfjameðferð þegar um er að ræða hlutaflog (partial epilepsy), með eða án síðkominna alfloga, hjá fullorðnum og unglingum, 12 ára og eldri. Lyfið er til viðbótar notað til meðferðar á útlægum taugaverkjum, svo sem slæmum taugaverkjum í tengslum við sykursýki og taugahvoti í kjölfar herpessýkingar (postherpetic neuralgia) hjá fullorðnum.

Lyfið er lyfseðilsskylt.

Marbodin 10 mg og 20 mg filmuhúðaðar töflur.

Lyfið inniheldur virka efnið memantinum. Lyfið er ætlað við miðlungi miklum til alvarlegum Alzheimerssjúkdómi.

Lyfið er lyfseðilsskylt.

Ný pakkningastærð í lausasölu

Ný pakkningastærð í lausasölu

LYFIS markaðssetti nýja pakkningastærð í lausasölu í júlí 2017. Um er að ræða eftirfarandi lyf;

Esomeprazol Krka 20 mg magasýruþolin hylki – 28 stk. pakkning

Lyfið inniheldur virka efnið esomeprazolum. Lyfið er ætlað til meðferðar í stuttan tíma við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og nábít) hjá fullorðnum. Fyrir á markaði í lausasölu er 14 stk. pakkning. Lausasölulyf.

 
Ný lyf á markað 1. september 2017

Ný heimasíða

Ný heimasíða LYFIS var opnuð þann 1. júlí 2017. Síðan inniheldur mun meiri upplýsingar um fyrirtækið og starfsemi þess en sú fyrri ásamt því að við bætast mun ítarlegri upplýsingar um lyfjagát og eyðublað til að tilkynna aukaverkanir til fyrirtækisins. Einnig er öryggisefni lyfja nýtt á síðunni en þar er að finna allt útgefið öryggisefni lyfja LYFIS, þ.e. þeirra lyfja sem skilyrði er að gefa út sérstakt öryggisefni fyrir.